OOOC Ter Heide
Welkom bij OOOC Ter Heide
Doelgroep
Missie en opdrachtsverklaring
MDT Ter Heide
Leefgroepwerking
Innovatief Project 'SAMEN'
Tevredenheidsmeting
Contact
Functieprofielen
Vacatures
Met dank aan onze sponsors
Jaarverslag
Links
Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van Ter Heide
Bekijk onze brochure
“ Een diepgaand, multidisciplinair onderzoek op maat "
Welkom bij OOOC Ter Heide

Het onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum Ter Heide is een onafhankelijke private organisatie in de vorm van een vzw. Sinds 1971 is het centrum erkend door het Ministerie van Welzijn en Gezin van de Vlaamse Gemeenschap als voorziening categorie 3 binnen de Bijzondere Jeugdbijstand.
Met ingang van 1 januari 2014 is het OOOC Ter Heide erkend als onthaal-oriëntatie- en observatiecentrum binnen een modulair kader voor de volgende modules: 15 modules verblijf en 17 modules diagnostiek, d.w.z. 15 residentiële plaatsen en 2 ambulante plaatsen.
1 verzekerd aanbod (art. 74) is voorbehouden voor een crisisopname vanuit het crisisnetwerk. Het OOOC Ter Heide situeert zich binnen de
niet rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp
: Jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar worden doorverwezen via de intersectorale toegangspoort door een gemandateerde voorziening (OCJ of VK), een andere contactpersoon- aanmelder  vanuit de Integrale Jeugdhulp  of door de Jeugdrechtbank. Onze voorziening heeft een opnameplicht  en is permanent telefonisch bereikbaar.

 

  “Een diepgaand, multidisciplinair onderzoek op maat van de jongere en zijn context    volgens een gefaseerde, wetenschappelijk onderbouwde methode is onze corebusiness.”